Viktiga datum 2014

20 februari
Företag
Periodisk sammanställning för januari 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 februari

Företag
Periodisk sammanställning för januari 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 februari

Företag
Momsinbetalning
Inbetalning av moms för kalenderåret 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2013 till december 2013 och bedriver EU-handel)Momsdeklaration
En momsdeklaration för kalenderåret 2013 ha kommit in till Skatteverket (gäller endast helårsredovisning).Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för januari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2014 ha kommit in till Skatteverket.

3 mars
Företag
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
1 augusti 2012 -31 juli 2013
1 september 2012 – 31 augusti 2013

12 mars
Privat
Förfallodagen för underskott av slutlig skatt för de som fick sitt slutskattebesked i december 2013. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

12 mars

Företag
Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i december 2013. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto den 12:e.Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för januari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för januari 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för februari 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

17 mars

Privat
Under tiden 17 mars - 15 april pågår utskick av Inkomstdeklaration 1 (SKV 2000).

17 mars

Företag
Inkomstdeklaration 1 (SKV 2000) skickas ut under perioden 17 mars - 15 april.

20 mars

Företag
En periodisk sammanställning för februari 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 mars

Företag
En periodisk sammanställning för februari 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 mars

Företag
Omsättning mindre än 1 miljon kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för februari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2014 ha kommit in till Skatteverket.

1 april
Företag
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
1 augusti 2012 -31 juli 2013
1 september 2012 – 31 augusti 2013

7 april
Företag
Skattepengarna betalas ut den 7-11 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2013 och har anmält konto.

14 april

Företag
Skattepengar
Skattepengarna betalas ut via ett utbetalningskort den 14-17 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2013 och inte anmält konto.Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 14-17 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 2013.Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för februari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för februari 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för mars 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
För företag med omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

15 april

Privat
Senast den 15 april ska de förtryckta inkomstdeklarationerna vara utskickade.
15 april
Företag
Senast den 15 april ska de förtryckta inkomstdeklarationerna för fysiska personer vara utskickade.

22 april

Företag
En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 april

Företag
En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 april

Företag
Omsättning mindre än 1 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 28 februari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 28 februari 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
moms för mars 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2014 ha kommit in till Skatteverket.

5 maj
Privat
Inkomstdeklarationen för inkomståret 2013 ska du ha lämnat senast 5 maj.Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst
30 000 kronor.Räntan börjar räknas fr.o.m. den 6 maj.Du som ska betala in pengar till ditt skattekonto ska använda bankgiro 5050-1055. Om du betalar på internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Numret får du fram genom e-tjänsten OCR-beräkning. Vill du beställa inbetalningskort gör du det via beställningstjänsten.
Beställ inbetalningskort via beställningstjänsten

5 maj
Företag
Inkomstdeklarationen
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare.Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2013).Räntan börjar räknas fr.o.m. den 6 maj.

12 maj

Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för januari-mars 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
moms för mars 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
momsen för januari - december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2013 till december 2013 och inte bedriver EU-handel)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för januari – mars 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
en momsdeklaration för mars 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för april 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 maj

Företag
En periodisk sammanställning för april 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 maj

Företag
Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för april 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.Omsättning mindre än 1 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 mars 2014 var bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 mars 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för april 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2014 ha kommit in till Skatteverket.

2 juni
Företag
Skattepengarna betalas ut den 2–5 juni till dig som har bokslutsdatum 31/5 eller 30/6 år 2013 och har anmält konto.

5 juni

Privat
Skattepengarna betalas ut från och med den 5 juni 2014. Du som är löntagare eller pensionär kan få tillbaka pengar på skatten redan före midsommar. Då måste dock följande grundkrav vara uppfyllda:
Du ska ha deklarerat via internet, telefon eller sms senast den 5 maj 2014.
Du ska ha anmält ditt bankkonto för skatteåterbetalning senast den 5 maj 2014.
Du ska få pengar tillbaka enligt ditt slutskattebesked som skickas ut i juni.

9 juni
Företag
Skattepengar
Skattepengarna betalas ut via ett utbetalningskort den 9-13 juni till dig som har bokslutsdatum 31/5 eller 30/6 år 2013 och inte anmält konto.Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 9-13 juni till dig som har bokslutsdatum 31/5 eller 30/6 år 2013.

12 juni

Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 februari 2013 -31 januari 2014
1 mars 2013 – 28 februari 2014
1 april 2013 – 31 mars 2014
1 maj 2013 – 30 april 2014

Räntan börja räknas fr.o.m. den 13 juni.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för april 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för april 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för maj 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2014 vara bokförda på Skatteverkets konto.

20 juni

Företag
En periodisk sammanställning för maj 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 juni

Företag
En periodisk sammanställning för maj 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 juni

Företag
Omsättning mindre än 1 miljon kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 30 april 2014 var bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 april 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för maj 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2014 ha kommit in till Skatteverket.

30 juni
Privat
Till dig som är fastighetsägare skickar Skatteverket ut beslut om
förenklad fastighetstaxering 2014 av lantbruk
särskild fastighetstaxering 2014 av småhus, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

30 juni
Företag
Till dig som är fastighetsägare skickar Skatteverket ut beslut om
förenklad fastighetstaxering 2014 av lantbruk
särskild fastighetstaxering 2014 av småhus, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

1 juli
Företag
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
1 oktober 2012 -30 september 2013
1 november 2012 – 31 oktober 2013
1 december 2012 - 30 november 2013
1 januari 2013 - 31 december 2013

14 juli
Företag
Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i april. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för maj 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
momsen för januari - december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2013 till december 2013 och inte bedriver EU-handel)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för maj 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

21 juli

Företag
En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 juli

Företag
En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 juli

Företag
Omsättning mindre än 1 miljon kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2014 var bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket.

1 augusti
Företag
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
1 oktober 2012 -30 september 2013
1 november 2012 – 31 oktober 2013
1 december 2012 - 30 november 2013
1 januari 2013 - 31 december 2013

4 augusti
Företag
Skattepengarna betalas ut den 4–8 augusti till dig som har bokslutsdatum 31/7 eller 31/8 år 2013 och har anmält konto.

6 augusti

Privat
Skattepengarna betalas ut den 6-15 augusti till dig som har anmält konto.

11 augusti

Privat
Skattepengarna betalas ut 11-15 augusti till dig som inte anmält konto, via ett utbetalningskort om beloppet uppgår till minst 2 000 kronor. Mindre belopp står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka dem.

11 augusti

Företag
Skattepengar
Skattepengarna betalas ut via ett utbetalningskort den 11–15 augusti till dig som har bokslutsdatum 31/7 eller 31/8 år 2013 och inte anmält konto.Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 11–15 augusti till dig som har bokslutsdatum 31/7 eller 31/8 år 2013.

12 augusti

Företag
Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 juni 2013 -31 maj 2014
1 juni 2013 – 30 juni 2014

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförda på Skatteverkets konto
debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

18 augusti
Företag
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
momsen för april – juni 2014 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms)
momsen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en momsdeklarationen för april - juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
en momsdeklarationen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

20 augusti
Företag
En periodisk sammanställning för juli 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 augusti

Företag
En periodisk sammanställning för juli och andra kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 augusti

Företag
Omsättning mindre än 1 miljon kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 30 juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 juni 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

3 september
Företag
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 februari 2013 -31 januari 2014
1 mars 2013 – 28 februari 2014
1 april 2013 – 31 mars 2014
1 maj 2013 – 30 april 2014

Räntan börja räknas fr.o.m. den 4 september.
10 september
Privat
Skattepengarna betalas ut den 10-12 september till dig som har anmält konto.

12 september

Företag
Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i juni. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

15 september

Privat
Skattepengarna betalas ut 15-19 september till dig som inte anmält konto, via ett utbetalningskort om beloppet uppgår till minst 2 000 kronor. Mindre belopp står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka dem.

22 september

Företag
En periodisk sammanställning för augusti 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 september

Företag
En periodisk sammanställning för augusti 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 september

Företag
Omsättning mindre än 1 miljon kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 juli 2014 var bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket.

13 oktober
Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1augusti 2013 -31 juli 2014
1 september 2013 – 31 augusti 2014

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 14 oktober.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska
momsen för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för september 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 oktober

Företag
En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 oktober

Företag
Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.Omsättning mindre än 1 miljon kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2014 var bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2014 ha kommit in till Skatteverket.

3 november
Privat
Fastighetsdeklaration till allmän fastighetstaxering 2015 av småhus ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).
3 november
Företag
Allmän fastighetstaxering
Fastighetsdeklaration till allmän fastighetstaxering 2015 av småhus ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).Pappersdeklaration för juridiska personer
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:
1 februari 2013 – 31 januari 2014
1 mars 2013 – 28 februari 2014
1 april 2013 – 31 mars 2014
1 maj 2013 – 30 april 2014

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 juni 2013 -31 maj 2014
1 juli 2013 – 30 juni 2014

Räntan börja räknas fr.o.m. den 4 november.

12 november

Privat
Om ditt slutskattebesked skickats ut i augusti ska din inbetalning av underskott på skattekontot vara bokförd hos Skatteverket den
12 november.
12 november
Företag
Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i augusti. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor.

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för juli - september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
momsen för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
momsen för februari 2013 - januari 2014, mars 2013 - februari 2014, april 2013 - mars 2014 eller maj 2013 - april 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för juli – september 2014 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)
en momsdeklaration för september 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för oktober 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2014, 28 februari 2014, 31 mars 2014 eller 30 april 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto. En momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2014, 28 februari 2014, 31 mars 2014 eller 30 april 2014 ha kommit in till Skatteverket.

20 november
Företag
En periodisk sammanställning för oktober 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 november

Företag
En periodisk sammanställning för oktober 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 november

Företag
Omsättning mindre än 1 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 september 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
momsen för oktober 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2014 ha kommit in till Skatteverket.

1 december
Företag
Preliminär inkomstdeklaration
Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2015 i vissa fall.Inkomstdeklarationen elektroniskt
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
1 februari 2013 – 31 januari 2014
1 mars 2013 – 28 februari 2014
1 april 2013 – 31 mars 2014
1 maj 2013 – 30 april 2014

8 december
Företag
Skattepengarna betalas ut den 8–12 december till dig som har bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2013 och har anmält konto.

10 december

Privat
Skattepengarna betalas ut från och med den 10 december till dig som har anmält konto.

12 december

Privat
Om ditt slutskattebesked skickats ut i september ska din inbetalning av underskott på skattekontot vara bokförd hos Skatteverket den 12 december.
12 december
Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets kontoOmsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för oktober 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för oktober 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för november 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

15 december

Privat
Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till de som inte fått detta tidigare.Skattepengarna betalas ut 15-19 december till dig som inte anmält konto, via ett utbetalningskort om beloppet uppgår till minst 2 000 kronor. Mindre belopp står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka dem.
15 december
Företag
Pappersdeklaration
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande räkenskapsår:
1 juni 2013 -31 maj 2014
1 juli 2013 – 30 juni 2014

Skattepengar
Skattepengarna betalas ut via ett utbetalningskort den 15-19 december till dig som har bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2013 och inte anmält konto.Slutskattebesked
Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

22 december

Företag
En periodisk sammanställning för november 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

29 december

Företag
Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för november 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.Omsättning mindre än 1 miljon kronor med EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och bedriver EU-handel ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2014 eller 30 juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2014 eller 30 juni 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska
momsen för november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2014 ha kommit in till Skatteverket.
Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
momsen för juni 2013 - maj 2014 eller juli 2013 - juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)