EKONOMIFAKTA 2014
Vår ekonomifakta visar belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgift 31,42
Sjukförsäkringsavgift 4,35
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 2,91
Allmän löneavgift 9,88
Ålderspensionavgift 10,21
Efterlevnadspension 1,17
Föräldraförsäkring 2,60

Arbetsgivaravgifter för anställda
som ej fyllt 26 vid årets ingång. 15,49

Egenavgift 28,97

Sjukförsäkringsavgift
vid 7 karensdagar 4,44
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 0,37
Allmän löneavgift 9,88
Ålderspensionsavgift 10,21
Efterlevandepension 1,17
Föräldraförsäkring 2,60

Reducerade egenavgifter
för den som ej fyllt 26 år 15,49
Särskild löneskatt (vid inkomst av
passiv näringsverksamhet) 24,26
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1948) 10,21
För anställda födda 1937 eller
tidigare betalas varken social-
avgifter eller särskild löneskatt.

Basbelopp
Inkomstbasbelopp 56.900 kr
Prisbasbelopp 44.400 kr
Förhöjt prisbasbelopp 45.300 kr

Gåvor till anställda

(Belopp inkl. moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1.350 kr
Minnesgåva 15.000 kr

Inkassoavgifter

Förseningsavgift 450 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Amorteringsavisering 50 kr/avi
Arvode bet.föreläggande 340 kr
Ans. bet.föreläggande 300 kr
Arvode handräckning 375 kr
Ans. handräckning 300 kr
Kostnad verkställighet 600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet %
(inkomstår 2013)

Periodiseringsfond, firma+HB 30
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25
Positiv räntefördelning 6,99
Negativ räntefördelning 2,49
Expansionsfondsskatt 22
Bolagsskatt 22
Schablonavdrag egenavgifter 25
Schablonavdrag löneskatt 20
Kostförmåner
Frukost 42 kr
Lunch/Middag 84 kr
Helt fri kost 210 kr

Milersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser
25 % (20 % av priset)
den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset)
t ex livsmedel, restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset)
t ex persontransporter, böcker

Representation
(Belopp exkl. moms)
Intern/extern representation:
(lunch, middag, supé) 90 kr

Räntor

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00 %) 9,00
Referensränta (2014-01-01) 1,00
Reporänta (2013-12-18) 0,75
Statslåneräntan
(genomsnitt 2013) 2,01

Sjukförsäkring
Högsta sjukpenninggrundande
inkomst 2014 333.000 kr
Högsta föräldrapenning 444.000 kr

Sjuklön
Dag 1 (karensdag) 0 %
Dag 2 - 14 80 %
Dag 15 - Sjukpenning från
Försäkringskassan.
Läs mer på fk.se
Brytpunkt för statlig inkomstskatt
(taxerad förvärvsinkomst)
20 % statlig skatt 433.900 kr
25 % statlig skatt 615.700 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag 220 kr
Halv dag och natt 110 kr


Läs mer om minskning av traktamente
och traktmente utomlands på:
skatteverket.se