print
Personal

  Tjänster
Start och upplägg av nya företag, kontakter med bank, PRV mm.
Löpande bokföring
Månadsbokslut
Skattedeklarationer
Löner
Skattenyheter 2014
Övrig administration
Ekonomifakta 
 
  Information
Starta Eget
Frågor
Länkar
Viktiga Datum NYTT 2014!
© JALINDER 2006
 
Företaget har F-skattsedel
 
uppdaterad 2014-01-22

ALLMÄNNA NYHETER 2014

• Investeraravdraget ( införs den 1 december 2013)
• Jobbskatteavdraget förstärks med upp till 4 044 kronor per år.
• Nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs till 435 900 kronor för 2014.
• Nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs i tre år.
• Sänkta arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling samt i nystartzoner.
• Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta sänks från 25 % till 20 %.
• Nedsättningen av sociala avgifter för unga riktas ner mot de yngsta.
• Höjning av räntesatsen för positiv räntefördelning till SLR+ 6 %.
• Inkomstskattereglerna för ideell sektor reformeras.
• Utredning inom optioner till nyckelpersoner i företag.
• Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning.